Sprijinirea îmbunătățirii competențelor angajaților prin măsuri de consiliere, formare și certificare – FOCUS

POCU/726/6/12/134396

Componenta 1

Cresterea nivelului de calificare al angajaţilor prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieţei muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate

Axa Prioritara : Educaţie si competenţe

Operaţiunea: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale și informale

Beneficiar: FOCUS COMMUNICATIONS SRL
Partener: ASOCIATIA ROMANIA PRINDE RADACINI

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de certificare și calificare a cel puțin 652 de angajați (inclusiv Întreprinderi Individuale și PFA) din regiunile mai puțin dezvoltate ale României (Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru și Nord-Est), prin facilitarea accesului acestora la măsuri și programe integrate de consiliere profesională și de tutorat, de formare profesională inclusiv în sistem informal/non-formal și de evaluare și recunoaștere a competențelor dobândite în alte contexte, asigurând astfel durabilitatea și sustenabilitatea locurilor de muncă la nivelul regiunilor de implementare.

În scopul realizării obiectivelor propuse, proiectul oferă programe de Calificare profesională (720 ore) în meseriile: lăcătuș mecanic, electrician constructor, zidar – pietrar – tencuitor, precum și programe de Specializare (60 ore) pentru limba engleză, competențe civice și sociale, TIC (calculator, internet) și/sau altele, care se vor desfășura în regiunile: Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru și Nord-Est.

Proiectul se adresează persoanelor care

  • sunt angajate, inclusiv PFA sau Întreprindere Individuală;
  • au domiciliul într-una din regiunile: Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru și Nord-Est;
  • au vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani;
  • completează și semnează angajamentul de disponibilitate pentru activitățile proiectului;
  • nu au urmat și nu urmează alte programe de formare profesională în aceleași meserii finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat.