Sprijinirea îmbunătăţirii competențelor angajaților prin măsuri de consiliere, formare și certificare – “FOCUS”

OBIECTIV

Creșterea gradului de certificare și calificare a cel puțin 652 de angajați (inclusiv Întreprinderi Individuale și PFA) din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, prin facilitarea accesului acestora la măsuri și programe integrate de consiliere profesională și de tutorat, formare profesională inclusiv în sistem informal/non-formal și de evaluare și recunoaștere a competențelor dobândite în alte contexte.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

CURSURI

 • Calificare profesionala (720 ore): lăcătuș mecanic, electrician constructor, zidar – pietrar – tencuitor, marochiner
 • Specializare (60 ore): limba engleză, competențe civice și sociale, TIC (calculator, internet) și/sau altele.
 • Evaluarea competențelor

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 • Ești angajat(ă), inclusiv PFA sau Întreprindere Individuala
 • Ai domiciliul într-una din regiunile: Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru și Nord-Est
 • Ai vârsta între 25 și 64 de ani
 • Ești dispus(ă) să participi la activitățile proiectului
 • Completezi și semnezi angajamentul de disponibilitate pentru activitățile proiectului
 • Nu ai urmat și nu urmezi alte programe de formare profesională în aceleași meserii finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat

BENEFICII PENTRU TINE

 • Consiliere profesională și tutorat
 • Noi competențe și aptitudini care raspund necesităților actuale ale pieței muncii
 • Un grad de calificare mai ridicat sau o nouă specializare
 • Diplome recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări
 • Un loc de muncă mai bine plătit
 • Masă, cazare și transport (acolo unde este necesar)

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro